Shenzhen Hunghui It Co. Ltd
Công ty
Sản phẩm
Kiosk ATM Bitcoin
Máy kiosk thanh toán
ATM bitcoin
Kiosk tự phục vụ
Máy thu đổi ngoại tệ
Máy ATM ngân hàng
Máy bán vé tự động
Kiosk nhiệt độ nhận dạng khuôn mặt
Kiosk treo tường
Kiosk tự đăng ký
Màn hình quảng cáo LCD
Gian hàng ảnh 360
máy đánh lửa lạnh